გილოცავთ შობა ახალწელს!
შეავსეთ კითხვარი 2019 წლის 31 იანვრამდე და მიიღეთ უპრეცენდენტო ფასდაკლება 400 ლარის ოდენობით!!!

IMT College-ი გილოცავთ დამდეგ 2019 შობა-ახალწელს და გთავაზობთ შეავსოთ მოკლე კითხვარი და მიიღეთ უპრეცენდენტო ფასდაკლება 400 ლარის ოდენობით, შვეიცარიულ სკოლაში ონლაინ რეჟიმში სასწავლებლად და საკუთარ ქალაქში (საქართველოში) საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად !
IMT GEORGIA
January 2019, the IMT Class will start in Georgia, in Partnership with School N1 Tbilisi.
IMT College-ი გილოცავთ დამდეგ 2019
შობა-ახალწელს და გთავაზობთ შეავსოთ მოკლე კითხვარი და მიიღეთ უპრეცენდენტო ფასდაკლება 400 ლარის ოდენობით, შვეიცარიულ სკოლაში ონლაინ რეჟიმში სასწავლებლად და საკუთარ ქალაქში (საქართველოში) საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად !

LANGUAGE COURSES
    • General English
    • Test Preparation
    • French Language

© 2018 IMT COLLEGE, IMT CLASS, All Rights Reserved, "THE SCHOOL THAT BECOMES YOUR FAMILY".
info@imtclass.com